Τίτλος 
Ημερομηνία έκδοσης 
Τιμή 
Εκδότης Not filtered
Συγγραφέας Not filtered
KIRKEGAARD,SOREN
Τιμή: 8,50 €
Νέα τιμή: 7,65 €
ΜΟΥΡΕΛΟΣ,ΓΙΩΡΓΟΣ
Τιμή: 8,40 €
Νέα τιμή: 7,56 €
ΧΡΗΣΤΟΥ,ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
Τιμή: 12,70 €
Νέα τιμή: 11,43 €
BORCHERT,WOLFGANG
Τιμή: 8,40 €
Νέα τιμή: 7,56 €
SHOLES AND KLAUS
Τιμή: 10,60 €
Νέα τιμή: 9,54 €
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ
Τιμή: 20,00 €
Νέα τιμή: 18,00 €
ΣΑΡΩΤ,ΝΑΤΑΛΙ
Τιμή: 10,50 €
Νέα τιμή: 9,45 €
RILKE,MARIA RAINER
Τιμή: 8,50 €
Νέα τιμή: 7,65 €
ΨΥΧΑΡΗΣ
Τιμή: 5,30 €
Νέα τιμή: 4,77 €
FRISCH,MAX
Τιμή: 9,40 €
Νέα τιμή: 8,46 €
ΣΑΧΙΝΗΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τιμή: 7,30 €
Νέα τιμή: 6,57 €
ΨΥΧΑΡΗΣ
Τιμή: 8,20 €
Νέα τιμή: 7,38 €