Τίτλος 
Ημερομηνία έκδοσης 
Συγγραφέας Not filtered
Εκδότης Not filtered
Τιμή 
MARK MAZOWER
Τιμή: 37,10 €
Νέα τιμή: 33,39 €
NIALL FERGUSON
Τιμή: 31,80 €
Νέα τιμή: 28,62 €
PAUL STRATHERN
Τιμή: 15,50 €
Νέα τιμή: 13,95 €
JARED DIAMOND
Τιμή: 22,00 €
Νέα τιμή: 19,80 €
Beaton, Roderick
Τιμή: 22,90 €
Νέα τιμή: 20,61 €
ΣΤΑΘΗΣ Ν,ΚΑΛΥΒΑΣ
Τιμή: 14,40 €
Νέα τιμή: 12,96 €
ΛΕΝΑ ΔΙΒΑΝΗ
Τιμή: 12,20 €
Νέα τιμή: 10,98 €
Schneidermann, Daniel
Τιμή: 24,99 €
Νέα τιμή: 22,49 €